اعضاء هیئت مدیره

فریدون قاسمی

فریدون قاسمی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مشاهده رزومه

فریدون قاسمی

ناصر امامی میبدی

ناصر امامی میبدی

رئیس هیئت مدیره

مشاهده رزومه

ناصر امامی میبدی

عباس قاسمی

عباس قاسمی

عضو هیئت مدیره

مشاهده رزومه

عباس قاسمی

12