ماموریت

شرکت تجارت بین الملل سكو (سيتكو)، عضو تجاری گروه انرژی سپهر و فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی است که متمرکز بر فروش صادراتی محصول متانول تولیدی در گروه انرژی سپهر بوده و در کنار آن سایر فعالیتهای تجاری اعم از خرید و فروش واردات و صادرات محصولات نفتی و پتروشیمیایی را با هدف سودآوری و تامین نیازهای تجاری گروه انجام می دهد.

12