درباره ما

SPIC 3
فعالیت های شرکت پتروشیمی، نفت و گاز سیتکو به شرخ زیر می باشد:

1. دپارتمان بازرگانی:

  • صادرکننده متانول تولیدی در گروه انرژی سپهر، گروه پتروفرهنگ است.

  • بازرگانی سایر فرآورده های پتروشیمی و فرآورده های نفتی مانند آمونیاک، اوره، پلیمرها، پی وی سی، گوگرد، نفت کوره، گازوئیل، نفتای سبک و سنگین، میعانات گازی، LPG و روغن پایه.

  • بازارهای چین، هند، ترکیه، کشورهای CIS، افغانستان، عراق، خاورمیانه، آفریقا و اروپا در پوشش SITCO قرار دارند.

2. دپارتمان لجستیک:

  • تامین و انجام کلیه حمل و نقل زمینی و دریایی

3. دپارتمان فنی و مهندسی:

  • تامین قطعات، قطعات یدکی و تجهیزات به طور کلی پروژه های گروه انرژی سپهر، گروه پتروفرهنگ و سایر واحدهای پتروشیمی، نفت و گاز

4. دپارتمان سرمایه گذاری:

  • سرمایه گذاری در طرح های تولیدی، صنعتی و خدماتی در شرکت های داخلی یا خارج از کشور