چشم انداز

شرکت تجارت بین الملل سكو (سيتكو) می کوشد تا در سال ۱۴۰۵ پیشرو فروش متانول (Market Leader) در بازار ایران و یکی از ده فروشنده معتبر متانول در سطح بین المللی باشد.

این چشم انداز با توجه به راه اندازی هر سه واحد متانول گروه انرژی سپهر و تولید قریب به ۵ میلیون تن متانول در سال میسر خواهد بود. همچنین انتظار میرود شرکت سیتکو در جهت تامین نیازهای تجاری کل گروه انرژی سپهر به طریق اولی و صنعت پتروشیمی در مرتبه بعدی اعم از واردات تجهیزات و مواد اولیه و یا صادرات محصولات تولیدی جزو ۵ شرکت تجاری برتر هلدینگهای ایرانی قرار گیرد.

12