میلاد با سعادت یگانه منجی عالم بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد