خط مشی بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان بر این باور است که استقرار سیستم مناسب بهداشت ،ایمنی و محیط زیست یک اصل مسلم بوده، برای انجام و تکمیل ایمن و موفق پروژه.

هدف پروژه در این راستا ” پیشگیری از بروز حادثه /واقعه ” میباشد.

مدیریت و کارکنان شرکت صنایع و پتروشیمی سبلان و پیمانکاران و کلیه افرادی که به نحوی در انجام پروژه مشارکت مینمایند، بایستی این خط مشی را پذیرا بوده،تمامی سعی و تلاش خود را برای تحقق آن بعمل بیاورند.همه افرادی که به هر طریقی با پروژه در ارتباط میباشند مسئولیت حصول اطمینان از اجرای بهینه این خط مشی را در واحدهای خود بر عهده دارند،پیروی و عمل کردن به نظامنامه و رویه های اجرایی شرکت تضمینی است برای دستیابی به هدفی که در این خط مشی اعلام شده است.

فعالیت های پروژه نباید انسان،تجهیزات، محیط زیست و اموال را در معرض احتمال بروز مخاطره قرار دهد. در حالت کلی، جهت دستیابی به هدف شرکت که در این خط مشی اعلام گردیده است، از انجام موارد ذیل اطمینان حاصل مینمائیم:

 • 1
  اعتقاد کامل به رعایت کلیه اصول والزامات ملی و بین المللی بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی و پیروی از آنها.
 • 2
  ارزیابی دوره ای مخاطرات موجود و انجام اقدامات کنترلی مورد نیاز جهت اطمینان از شناسایی و ارزیابی کلیه مخاطرات و کنترل مناسب آنها.
 • 3
  طراحی و اجرای سیستم مناسب و متناسبی از مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیستی بهبود مستمر آن.
 • 4
  ایجاد و گسترش مستمر فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیستی و اطمینان از آموزش مناسب و مداوم.
 • 5
  کنترل و اصلاح عملکرد سیستم بهداشت، ایمنی و محیط زیستی و اطمینان از اجرای رویه های کاری با انجام بررسی و بازبینی های مدیریتی.

تاریخچه

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان با باور اهمیت و ضرورت سیستم مدیریت HSE در موفقیت پروژه در همان ابتدای شروع فعالیت های اجرایی واحد بهداشت، ایمنی، محیط زیست تشکیل و فعالیت خود را از همان زمان با بررسی اهداف، ساختار و روشهای نیل به اهداف تعریف شده، آغاز نمود.

هدف از ایجاد این واحد، تعیین و استقرار یک نظام مدیریت فراگیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوده تا ضمن فراهم نمودن بستر لازم برای ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از امکانات مختلف در سطح شرکت، نهادهای ملی و بین المللی، در راستای انسجام و یکپارچه سازی فعالیت­های مورد نیاز جهت مدیریت محورهای مربوط به بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران حرکتی نظام­مند را آغاز نماید.

در واقع این مدیریت با تمرکز بر موضوعات مرتبط با مهندسی HSE در نظر دارد تا نگرش پیشگیرانه را در مقابل نگاه سنتی و واکنشی ایمنی در برخورد با مخاطرات بالقوه صنعت پتروشیمی تقویت نموده و از آن طریق شرایط لازم جهت بهبود بهره­وری و همچنین تعالی سازمان که مهمترین نتیجه ایجاد یک سیستم مدیریت HSE است، فراهم آورد.

رویکرد و استراتژی مدیریت HSE برای دستیابی به اهداف تعیین شده، بالا بردن سطح آگاهی های HSE در سطوح مختلف سازمانی و مشارکت موثر نیروی انسانی شاغل در صنعت در زمینه  HSEمی باشد. بدین ترتیب HSE در تمامی فعالیتهای شرکت یکپارچه و نهادینه شده و در نهایت مدیریت HSE ایفاگر نقش هماهنگ کننده، تسهیل کننده، مشاور و نظارت کننده را دارا بوده و اجرا و انجام تمامی فعالیت­ها به شیوه ایمن و با بهره­وری حداکثر، جزء وظایف اختصاصی تمامی مدیران در هر سطح و لایه سازمانی تعریف می گردد.

ماموریت

کارایی و اثربخشی پایدار بهداشت، ایمنی و محیط زیست از طریق حفاظت از کارکنان، تجهیزات، محیط زیست و اعتبار شرکت.