گامی بزرگ در تحول دیجیتال موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

در راستای برنامه استراتژیک موسسه مبنی بر قراردادن پنج درصد از پورتفوی صندوق در حوزه اقتصاد دیجیتال و مطالعات انجام شده ذیل رویکردهای کمیته راهبردی فناوری اطلاعات به ریاست دکتر نجف پور کردی مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، پلتفرم سوپراپلیکیشن فرهنگیان برای ارائه خدمت یکپارچه به معلمان عزیز در همایش مدیران موسسه رونمایی شده است.
این پلتفرم خدماتی ارزش‌آفرین، متمایز و یکپارچه به اعضاء صندوق، جامعه فرهنگیان و خانواده آنان و در نهایت سایر اقشار جامعه ارائه می‌نماید که شامل دسترسی اعضاء صندوق به صورت وضعیت، تسهیلات، خدمات بانکداری باز و مجازی، دولت الکترونیک، خدمات مکان محور و سایر خدمات ارائه شده در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان بر بستر دیجیتال است.

PHOTO 2023 03 17 11 18 29 1 PHOTO 2023 03 17 11 18 29