پیام تسلیت همکاران و هیئت مدیره شرکت سیتکو به مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر قاسمی