مدیـرعامل و اعضای هیئت مدیـره شرکت تجارت بین الملل سیتکو معرفی شدند

Screenshot 2024 02 10 080841

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تجارت بین الملل سکو (سیتکو) از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ پتروفرهنگ/هلدینگ انرژی سپهر معرفی شدند.

در آئینی با حضور دکتر جواد زارع‌پور مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ، مهندس علی یاری مدیرعامل انرژی سپهر، معاونان و مدیران ستادی این هلدینگ، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تجارت بین الملل سکو (سیتکو) معرفی شدند.

در این آئین دکتر حجت مبرزی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و همچنین آقایان احمد دهقان،  هادی احمدی اتوئی، حسین توکلی و سلیمانی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت تجارت بین الملل سکو (سیتکو) معرفی شدند.

شرکت تجارت بین الملل سکو (SITCO) در سال 1391 تاسیس شده است .