رئیس جمهور با تعدادی از همراهان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند