خط مشی

ارزش های بنیادین (Core values)

  • سر­آمدی، دانایی و تعالی حرفه­­ای
  • چابکی، انعطاف­پذیری و هوشمندی
  • ابتکار و نو­آوری مستمر
  • مسئولیت پذیری اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی
  • حفظ کرامت انسانی و ارتقاء سطح انگیزه و اخلاق کارکنان
  • سودآوری، بازدهی و بهره ­وری اقتصادی

قصد بنیادین

شرکت انرژی سپهر رسالت خود را توسعه صنایع انرژی با به کارگیری برترین روش ها و فناوری ها به منظور دستیابی به رضایت فزاینده ذینفعان می داند. فعالیت ها، بهره برداری و مدیریتساخت کارخانجات، تولید و بازرگانی حامل های انرژی، مشتقات نفتی و گازی، محصولات پتروشیمی، سرمایه گذاری ها و همچنینارائه خدمات نوآوری در ایران و سایر نقاط جهان است. این شرکت با نگرشی جامع به محیط درونی و بیرونی، جهت دستیابی به اهداف کیفیتی، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استانداردهای Iso9001:2015, Iso14001:2015, Iso18001:2007  مستقر می کند و آنها را توسعه می بخشد. اعتقادمان بر این است که رسیدن به اهداف تعریف شده سازمان با اتکا به موارد زیر امکان پذیر خواهد بود:

Untitled Panorama 2 min 1 scaled

مدیریت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا، سیستم مدیریت کیفیت را در فواصل زمانی مشخص با هدف بهبود و ارتقا، سیستم، بازنگری و از تعهدات نسبت به براورده سازی الزامات و بهبود مستمر سیستم اطمینان حاصل می کند. تمامی کارکنان شرکت انرژی سپهر، خود را متعهد به نگهداری، اجرا و بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های کاری می دانند.